• Drenthe1.jpg
  • Drenthe2.jpg
  • Drenthe3.jpg
  • Drenthe4.jpg
  • Drenthe5.jpg

Drenthe

Voor het verdubbelen van de meest onveilige stukken in de N34 tussen Emmen en Zuidlaren/Schipborg en het verbouwen van de rotonde bij Gieten in fly-overs, was afgesproken om de milieueffecten via een MER in kaart te brengen. Dat proces begint met een startnotitie en die stond centraal in de discussie in de Statenzaal. Woordvoerder Frank Duut verwoordde

het begrip voor de aanwonenden in Schipborg maar wees ook op de stap-voor-stap benadering die is gekozen. In April 2019 zullen de effecten bekend zijn. In een eerdere discussieronde deed 50PLUS de suggestie om de weg bij Schipborg te ondertunnelen. In April zal bekend worden of met die suggestie is rekening gehouden.


Programma 2019-2023

1) Uw koopkracht op peil houden

Door de dagelijkse kosten te verlagen, zorgt 50PLUS er voor dat de koopkracht van ouderen met een klein inkomen wordt verbeterd. Zoals gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW. En door de provinciale wegenbelasting te bevriezen. En door de leeftijdsgrens voor gunstige leningen op te trekken naar 85 jaar. Daarnaast wil 50PLUS veel meer aandacht voor bereikbaarheid van ouderen in de dorpen; meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een actieplan om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.     

2) Zorgen voor uw zorg  

50PLUS wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp. Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3) Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorpshuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden en heel Drenthe moet voorzien worden van glasvezelkabel voor snel Internet

[klik hier] voor ons voledige programma

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen Belgiƫ