• Drenthe1.jpg
  • Drenthe2.jpg
  • Drenthe3.jpg
  • Drenthe4.jpg
  • Drenthe5.jpg

Drenthe

De fractie kon instemmen met de begroting voor 2019, maar fractievoorzitter Frank Duut was kritisch over de aankomende nieuwe bestuursperiode. Daarbij wees Frank op cijfers van het NIBUD en het CBS die aangeven dat AOW‘ers - ook met een aanvullend pensioen - al jarenlang zo’n 30 procent achterlopen in koopkracht. Frank kondigde aan in de nieuwe bestuursperiode met voorstellen te komen waarbij het accent meer komt te liggen op de sociaal-maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Ondanks het goede, vooral economische, beleid van het huidige College, stelde Frank:“De ouderen zijn met name de dupe van de huidige onbalans in de samenleving. Dat moet en kan Beter”.

De volledige tekst van de algemene beschouwingen van de fractie 50PLUS, gepresenteerd door Frank Duut:

https://www.drentsparlement.nl/bestand/actueel/algemene_beschouwingen//algemene_beschouwingen_50plus_279074

 


Programma 2019-2023

1) Uw koopkracht op peil houden

Door de dagelijkse kosten te verlagen, zorgt 50PLUS er voor dat de koopkracht van ouderen met een klein inkomen wordt verbeterd. Zoals gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW. En door de provinciale wegenbelasting te bevriezen. En door de leeftijdsgrens voor gunstige leningen op te trekken naar 85 jaar. Daarnaast wil 50PLUS veel meer aandacht voor bereikbaarheid van ouderen in de dorpen; meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een actieplan om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.     

2) Zorgen voor uw zorg  

50PLUS wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp. Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3) Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorpshuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden en heel Drenthe moet voorzien worden van glasvezelkabel voor snel Internet

[klik hier] voor ons voledige programma

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen Belgiƫ