• Drenthe1.jpg
  • Drenthe2.jpg
  • Drenthe3.jpg
  • Drenthe4.jpg
  • Drenthe5.jpg

Drenthe

De grens voor het krijgen van een lening voor ouderen moet van 75 jaar naar minimaal 85 jaar. Dat stelt de fractie van 50PLUS Drenthe in schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe.

Op dit moment hanteren de overheidsinstanties SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) en NEF (Nationaal.Energie.Bespaar.Fonds) voor duurzaamheidsleningen en leningen voor bijvoorbeeld levensloopbestendig (ver)bouwen, nog de standaardleeftijd van 75 jaar.

50PLUS wijst in dit verband op het beleid van de regering

die op grond van de gestegen gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking, de AOW leeftijd heeft verhoogd naar ruim 67 jaar. Deze leeftijdsgrens zal in de toekomst nog verder worden opgetrokken. Tegen die achtergrond is het niet meer dan logisch dat ook de leeftijdsgrens voor leningen meegroeit met de nieuwe leeftijdsgrenzen, aldus 50PLUS in de vragen aan GS.

Daarnaast wijst 50PLUS op het gegeven dat Drenthe de hoogste vergrijzing van Nederland kent met een dienovereenkomstig verouderd woningbestand. Om deze grote groep mee te laten doen aan de Drentse ambities op het gebied van energietransities, is een verhoging van de leeftijdsgrens niet meer dan logisch.


Programma 2019-2023

1) Uw koopkracht op peil houden

Door de dagelijkse kosten te verlagen, zorgt 50PLUS er voor dat de koopkracht van ouderen met een klein inkomen wordt verbeterd. Zoals gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW. En door de provinciale wegenbelasting te bevriezen. En door de leeftijdsgrens voor gunstige leningen op te trekken naar 85 jaar. Daarnaast wil 50PLUS veel meer aandacht voor bereikbaarheid van ouderen in de dorpen; meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een actieplan om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.     

2) Zorgen voor uw zorg  

50PLUS wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp. Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3) Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorpshuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden en heel Drenthe moet voorzien worden van glasvezelkabel voor snel Internet

[klik hier] voor ons voledige programma

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen Belgiƫ