• Drenthe1.jpg
  • Drenthe2.jpg
  • Drenthe3.jpg
  • Drenthe4.jpg
  • Drenthe5.jpg

Drenthe

17 april, 2019

WAARSCHUWING VOOR ZWAK COLLEGE

in Nieuws by Beheerder Drenthe
In het debat over het voorstel van de informateur voor een college van PvdA, VVD, CDA, CU en GroenLinks, waarschuwde fractievoorzitter Frank Duut om de belangen van de Drenten niet uit het oog te verliezen. Want Frank vond de nu voorliggende combinatie niet de gelukkigste: “De verschillen tussen GroenLinks en de andere partijenzijn wel erg groot. Dat betekent veel compromissen en dan is het gevaar groot dat je een college krijgt zonder veel daadkracht”. Lees meer
08 april, 2019

Kandidaten bestuur 50PLUS Drenthe

in Nieuws by Beheerder Drenthe
Geachte leden, Afgelopen zaterdag 6 april heeft 50PLUS Drenthe weer een Provinciale Algemene Vergadering gehouden. Deze keer werd die weer gehouden in een vertrouwde omgeving namelijk De Spaarbankhoeve in Fluitenberg. Het bestuur is zeer verheugd dat 18 leden aanwezig waren en er in een goede sfeer discussie ontstond over zaken als het resultaat van de gevoerde campagne. Belangrijk op deze vergadering was het aftreden van bestuursleden Lees meer
28 maart, 2019

RECHT DOEN AAN DE KIEZER

in Nieuws by Beheerder Drenthe
In zijn eerste toespraak als herkozen Statenlid wees Frank Duut onder meer op het belang van de democratie, want: “Versnippering of verrijking, de democratie is altijd het belangrijkste”. Frank doelde daarmee op de nieuwe partijen Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren én op het verlies van zetels van de zittende coalitie. Frank: “Met die nieuwe politieke werkelijkheid moet er wel recht gedaan worden aan de uitspraak van de kiezers”. Frank wees verder op het belang van kwetsbare groepen en de noodzaak om Lees meer


Programma 2019-2023

1) Uw koopkracht op peil houden

Door de dagelijkse kosten te verlagen, zorgt 50PLUS er voor dat de koopkracht van ouderen met een klein inkomen wordt verbeterd. Zoals gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW. En door de provinciale wegenbelasting te bevriezen. En door de leeftijdsgrens voor gunstige leningen op te trekken naar 85 jaar. Daarnaast wil 50PLUS veel meer aandacht voor bereikbaarheid van ouderen in de dorpen; meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een actieplan om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.     

2) Zorgen voor uw zorg  

50PLUS wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp. Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3) Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorpshuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden en heel Drenthe moet voorzien worden van glasvezelkabel voor snel Internet

[klik hier] voor ons voledige programma

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België